İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-İş mahkemelerindeki her türlü dava takibi,

-İş hukukuna yönelik her türlü danışmanlık hizmetleri ve güncel iş hukuku mevzuatı takibi,

-Her somut olaya özgü iş sözleşmesi, ihtar, fesih, tutanak ve savunma hazırlaması,

-Sendikal faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıklar,

-İşçi ve işveren arasında yapılacak zorunlu arabuluculuk görüşmeleri için danışmanlık hizmetleri