İDARİ HİZMETLERİMİZ

Şirketiniz bünyesinde çalışan personelin yönetimi, özlük hakları, çalışma ve güvenlik şartları bakımından koruyucu ve önleyici düzenlemeler ile bunlar açısından doğmuş doğabilecek husumet ve ihtilafların halli.