Gayrimenkul Hukuku

-Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması,

-İpotek ve rehin tesisi işleri,

-Kiralama hukuku,

-İnşaat hukuku, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

-Kamulaştırma davaları,

-Kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar,

-Yönetim planları ve düzenlemeleri,