İcra İflas ve Bankacılık Hukuku

-Bankaların, Varlık Yönetim Şirketlerinin ve Alacak Yönetim Şirketlerinin alacaklarının tahsili amacıyla tüm icra takip işlemleri,

-Bireysel ve Kurumsal ticari işletmelerin alacaklarının tahsili amacıyla tüm icra takip işlemleri,  

-Borçlu veya alacaklı müvekkiller arasında sulh görüşmeleri yapılması ve bunlara ilişkin protokollerin hazırlanması  

-Gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, 

-Gerçek ve tüzel kişilerin konkordato işlemlerine ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, 

-Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması.